Tervetuloa syyskokoukseen

Syyskokous pidetään 2.10. kello 17.30 alkaen Tamperella, Jätehuoltopäivien yhteydessä Sokos Hotel Tornissa  (Ratapihankatu 43, 33100, Tampere). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokoukseen osallistuminen on maksutonta.

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätosvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
sekä muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 7. Valitaan toiminnantarkastaja, tilintarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja
 8. Muut asiat
  – Sääntöjen muuttaminen keskusteltavaksi

LATAA TÄSTÄ KOKOUSASIAKIRJAT:

Toimintasuunnitelma 2020

Talousarvio 2020

BLOGI: Huomisen jätehuolto häämöttää – ja se tehdään yhdessä

Yhdyskuntajäte on iso jätevirta, ja se ansaitsee kaiken kuohuvan keskustelun ja mielipiteiden kirjon. Minä väitän, että huomisen jätehuolto sisältää lähinnä voittajia – ympäristö mukaan lukien. Tämä edellyttää kuitenkin yhteistä päämäärää ja toimintatapoja, joihin kaikki sitoutuvat.

Yhdyskuntajätteen hyödyntämiseen tarvitaan monipuolista jätehuollon tietotaitoa, toimialojen rajat ylittävää yhteistyötä sekä yhteiskunnan vahvaa osallistumista. Lisäksi tarvitaan yhteistä ymmärrystä siitä, että kierrätystavoitteiden saavuttaminen edellyttää kokonaisuuden suunnittelua ja ohjausta. Siis lainsäädäntöä ja jätesuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä.

Onnistuminen edellyttää myös, että hankausta ja taakkaa aiheuttavista menneisyyden ratkaisuista luovutaan. Esimerkki aikansa eläneestä toimintatavasta on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kunnan vastuulla olevassa jätehuollossa. 

Kierrätyksen kannalta tärkeiden hyötyjätejakeiden erilliskeräys ratkaisee kierrätysprosenttien saavuttamisen. Lajittelulaitokset voivat tuoda joitain lisäprosentteja, mutta esimerkiksi biojäte täytyy saada erilleen muista jätteistä jo sen syntypaikalla. 

Erilliskeräyksen lisääminen voi puolestaan tapahtua monin eri keinoin. Tarvitsemme korkean palvelutason keräysjärjestelmiä, joissa optimoidaan keräysvälineet, -tavat ja astioiden tyhjennysvälit kustannusten ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Esimerkkejä innovatiivista systeemeistä on olemassa maailmalla runsaasti. 

Erilliskeräyksen laajentamista koskevissa keskusteluissa vetoamme usein siihen, että Suomessa on pitkät välimatkat. Emme halua lisätä jätekuljetuksia, koska jäteautojen päästöt ovat osa liikenteen negatiivisia ilmastovaikutuksia, ja niitä on syytä hillitä. Kuitenkin tiedetään, että valtaosa suomalaisista asuu taajamissa. Siellä syntyvät jätteet ja siellä ne pitää myös kattavasti kerätä. 

Menneinä vuosina tehtyjen LCA-tarkastelujen valossa erilliskeräyksen ja kierrätyksen lisääminen osoittautui usein jätteenpolttoa heikommaksi vaihtoehdoksi. Tulevaisuudessa siirtyminen fossiilisista energialähteistä uusiutuviin asettaa kierrätyksen suotuisampaan valoon, kun jätteenpoltto korvaakin esimerkiksi tuulivoimaa. 

Huomisen jätehuolto on myös monipuolisten palvelujen kenttä. Jätehuollon liiketoiminta tulee kasvamaan ja työsarkaa riittää sekä isoille että pienille toimijoille kunhan jätehuollon kilpailutuksista huolehditaan. Kuljetuksiin ja kierrätykseen tarvitaan myös lisää työntekijöitä. 

Ja vaikka huomisen jätehuollossa on vielä monia ratkaisemattomia seikkoja, tietoa ja hyviä toimintamalleja on saatavilla.

Hanna Salmenperä
Erikoissuunnittelija
Suomen ympäristökeskus

_____________________________________________________________________

Hanna Salmenperän puheenvuoro yhdyskuntajätteen kierrättämisen tavoitteista ja haasteista kuullaan Jätehuoltopäivillä 3.10.2019. Ilmoittaudu mukaan ja tule kuulolle Tampereelle!

 

BLOGI: Jätehuollon osaajien luvattu maa

Suomalainen jätealan ammattilainen voi kertoa olevansa alansa kansainvälinen huippuosaaja: meillä kun on yksi maailman parhaista jätehuoltojärjestelmistä. Muistatko sinä kehua työtäsi ja alan koulutuksia, kun kohtaat tulevaisuuttaan pohtivia nuoria? He ovat meidän tulevia kollegoitamme, joita tarvitsemme alalle kipeästi.

Koulut alkavat pian ja keväällä kovasti ahkeroineet lukiolaiset ja muut innokkaat opiskelijat suuntaavat ajatuksiaan jo tiiviisti kohti opintoja. Osalla alkaa aivan uusi elämä uudella paikkakunnalla, kun taas monet palaavat vielä takaisin tutulle koulun penkille syventämään aiempina vuosina oppimaansa.

Jätehuoltoala tarjoaa kiinnostavia ammatillisia haasteita, joista monet opintopolkuaan valitsevat ovat vielä tietämättömiä. Alamme on ratkaisemassa ongelmia, jotka huolettavat nuoria: miten yhteisen pallomme resursseja säästetään myös tuleville sukupolville. Jätealalle kouluttautuminen on siis oikeastaan trendikästä!

Jätehuollossa toimii paljon eri koulutuksen saaneita ammattilaisia, mutta mitkä tutkinnot ja koulutukset valmentavat erityisesti tälle alalle? Ainakin seuraavat koulutusohjelmat ja ammatit nousevat esille jätehuoltosektorin ammattilaisista puhuttaessa.

Jätehuollon osaajaksi voi kouluttautua monissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa ympäristötekniikan ja -teknologian koulutusohjelmissa. Koulutus yhdistää eri ympäristöalan opintoja ja antaa hyvät perustiedot mm. ilmastonmuutoksesta, jäte-, vesi- ja energiahuollosta, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelusta sekä ympäristölainsäädännöstä.

Moni korkeakoulu on integroinut jätehuoltoon liittyviä elementtejä myös kiertotalousopetukseen. Lisäksi esimerkiksi Suomen ympäristöopisto SYKLI:ssä alkaa taas syksyllä jätehuollon koulutusohjelma sekä ympäristöalan ammattitutkinto jätelaitoksille.

Yleisopinnot antavat hyvän pohjan alan ammattia varten, mutta toisinaan tarvitaan myös täydentävää koulutusta. Siksi jätelaitokset tarjoavat koulutusta, neuvontaa sekä opastusta, ja myös yksityiset jätealan toimijat järjestävät yleistä koulutusta ja yrityksen tarpeiden mukaan räätälöityjä koulutustilaisuuksia.

Kaikilla jätehuollossa toimivilla ei toki ole aina pohjakoulutusta juuri jätehuoltoon liittyen, sillä ala työllistää suuren kirjon eri alan ammattilaisia insinööreistä ja digiosaajista aina taloushallinnon ja viestinnän ammattilaisiin.

Jätehuollon ehkä näkyvimpiä työntekijöitä ovat jäteautojen kuljettajat, joita pihapiirien lapset seuraavat ihaillen. Tähän ammattiin vaaditaan yleensä kuljettajan ammattipätevyys ja ajokokemusta. Logistiikka on yksi jätehuollon kulmakivistä, ja logistiikan ammattitutkintoa voi opiskella mm. ammattiopistoissa. Kuljetuspuolen työtä on alallamme aina tarjolla!

Vaikka meillä onkin vielä matkaa todelliseen suljettujen materiaalikiertojen maailmaan, niin pidän suomalaista jätesektorin osaamista yhtenä maailman parhaista. Kiitos siitä kuuluu kaikille niille toimijoille, jotka opetusta, neuvontaa ja koulutusta täällä tarjoavat.

Houkutellaan yhdessä alallemme nuoria, alanvaihtajia ja opiskelijoita!

Johanna Alakerttula
hallituksen jäsen
Jätehuoltoyhdistys

_________________________________________________________________________

Ilmoittautuminen vuoden 2019 Jätehuoltopäiville on auki.  Tule mukaan keskustelemaan ja kohtaamaan muita kentän ammattilaisia! Tapahtuma järjestetään 2.-3.10.2019 Tampereen Sokos Hotel Tornissa.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu 2.9. mennessä early bird -hintaan.

HUOM! Jätehuoltoyhdistys tarjoaa 15 yhdistyksen opiskelijajäsenelle ilmaisen osallistumisen Jätehuoltopäiville. Ota yhteyttä sihteeri.jatehuoltoyhdistys@gmail.com.

BLOGI: Hiilineutraali jätehuolto – kustannuksia vai kilpailuetua?

Vaatimus hiilineutraaliudesta koskee myös jätehuoltoa. On ryhdyttävä toimeen, mutta yhtälö ei ole aivan yksinkertainen. Millä keinoin vastuunsa kantava jätehuollon toimija vähentää päästöjä – ja perustelee asiakkaalle, kun tästä koituu uusia kustannuksia?

Jätehuolto on monien yritysten, julkisten toimijoiden ja ammattiryhmien muodostama verkostomainen toimijakenttä. Tässä joukossa meidän kaikkien ammattilaisten teoilla on merkitystä jätehuollon tehokkuuteen ja päästöjen muodostumiseen. Voimme siis kaikki olla osaltamme vaikuttamassa siihen, milloin jätehuollosta tulee hiilineutraalia.
Ratkaisu ei tule olemaan yksinkertainen eikä muutos tapahdu heti, mutta voimme edistää asiaa monella tasolla.

Ensimmäiseksi mieleeni tulee tarkastella kaiken alkulähdettä. Jätteen ei pidä olla itsestäänselvyys, sillä syntymätön jäte on päästötön jäte. Kuluttamisen vähentäminen vähentää myös jätemäärää ja hiilidioksidipäästöjä tehokkaasti. Vastuullinen jätehuollon toimija on asiakkaalle aito kumppani ja auttaa jätteen vähentämisessä. Väitän, että neuvonnassa on vielä petrattavaa, vaikka paljon onkin jo tehty.

Päästöt saadaan tehokkaaseen laskuun myös tavaroiden uudelleenkäytöllä. Klassinen uudelleenkäyttöesimerkki on kirpputorit ja second hand -myynti. Tarpeettoman tavaran välittäminen eteenpäin on tänä päivänä entistä helpompaa. Erilaisia mobiilisovelluksia nousee pintaan kuin sieniä sateella. Tämän hetken mielenkiintoisimpiin kuuluu norjalainen Fjong, jonka kautta kuluttajat vuokraavat vaatekaappiaan muille. Ehkä tällaisia sovelluksia voisi kutsua myös ennaltaehkäiseväksi jätehuolloksi?

Perinteinen jätehuolto kerää ja kierrättää jätteet silloin kun tavaraa ei voi käyttää uudelleen. Jätettä syntyy väistämättä ja sitä on myös pakko kerätä ja käsitellä. Hiilineutraali jätelogistiikka tarkoittaa toiminnan tehostamista esimerkiksi parempien reittien avulla. Tekoäly on väline, joka auttaa monimutkaisen kokonaisuuden hallintaa. Tekoäly ja digitalisaatio tunkevat myös jätehuoltoon. Hyvä näin!

Jätteiden keräyskaluston uudistaminen vähentää hiilidioksidipäästöjä. Ensi vuonna Helsingissä kokeillaan sähköllä käyvää jätepakkaria. Monella paikkakunnalla on jo nyt käytössä biokaasulla kulkevia jäteautoja. Ensi askelia on otettu ainakin Oulussa, Jyväskylässä, Kouvolassa ja Tampereella. Tästä on suunta vain eteenpäin. Uskon, että nämä kokeilut ovat vasta alkusoittoa.

Mutta entä alun kysymys? Jos asiakkaan jätemäärä vähenee, eikö myös jätehuollon laskun tulisi olla pienempi? Ei välttämättä. Vastuullisuus ja hiilineutraalius ovat kilpailuvaltteja myös jätehuollossa. Hiilineutraaliuden tavoittelu voi näkyä myös asiakkaan laskussa. Tämä täytyy vain osata perustella ja kertoa avoimesti.

Vastuullinen jätehuollon toimija ottaa käyttöönsä hiilineutraalia teknologiaa ja tekoälyä. Muita vaihtoehtoja ei enää ole. Vastuullinen jätehuollon asiakas puolestaan vaatii palveluntuottajalta hiilineutraalia toimintatapaa – mutta ei pyydä tätä kaikkea ilmaiseksi.

Camilla Wiik
hallituksen jäsen
Jätehuoltoyhdistys

________________________________________________________________________________________

Ilmoittautuminen vuoden 2019 Jätehuoltopäiville on avautunut.  Tule mukaan keskustelemaan ja kohtaamaan muita kentän ammattilaisia! Tapahtuma järjestetään 2.-3.10.2019 Tampereen Sokos Hotel Tornissa. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu 2.9. mennessä early bird -hintaan.

BLOGI: Vouhkataan yhdyskuntajätteestä

Me kuluttajat tuotamme valtakunnan jätevirrasta noin kaksi prosenttia. Tämä on erityisesti jätehuoltoalalla hyvin tunnettu fakta. Miksi yhdyskuntajätteestä sitten keskustellaan niin paljon? Eikö ennemminkin pitäisi puhua niistä tonnimääristä, joita muodostuu kaivannaisteollisuudessa, prosessiteollisuudessa ja rakennustoiminnassa?

Ehkä näinkin, mutta vielä emme voi kuitata yhdyskuntajätettä hoidetuksi yhteiseltä työlistaltamme. Tarkastellaanpa asiaa hieman tarkemmin.

Euroopan parlamenttiin valittiin taas uudet mepit säätämään direktiivejä ja asetuksia. Heihin kohdistuu paljon paineita ja odotuksia ympäristöasioihin liittyen. Meitä edustavilla mepeillä on kaikki avaimet käsissään myös jäteasioissa, ja he pitävät yhdyskuntajätettä ”erityisessä suojeluksessaan”.  Mepit säätävät yhdyskuntajätteelle kierrätystavoitteita – siis niitä, joihin me emme Suomessa ole vielä yltäneet.

Olisiko tässä tarpeeksi perustetta vouhkaamiselle?

Yhdyskuntajäte on kodeissa ja yrityksissä syntyvää materiaa, jolle ei enää ole käyttöä. Siis kelvotonta materiaa, jota alkemiassa kutsuttiin hyödyttömäksi jätteeksi – latinaksi caput mortuum.  Mutta onko yhdyskuntajäte sittenkään käyttökelvotonta?

Yhdyskuntajäte sisältää paljon sellaista, joka voidaan vielä hyödyntää materiaalina. Kun näin tehdään, korvataan neitseellisiä luonnonvaroja ja vähennetään kasvihuonekaasujen muodostumista.  Kaatopaikalle sijoittaminen on tästä näkövinkkelistä katsoen vihoviimeinen konsti.

Yhdyskuntajätteen polttaminen energiaksi fossiilisten polttoaineiden sijaan ei herätä enää niin vahvoja tunteita kuin kymmenisen vuotta sitten. Kuitenkin kotitaloudet ja yritykset toivovat lisää mahdollisuuksia lajitteluun. Päänvaivaa aiheuttavat erityisesti muovi, ruokajäte ja elinkaaren päässä olevat tekstiilit. On ymmärrettävää, että ihmiset haluavat tehdä osansa.

Päivittäin avaan keittiössä roskiksen oven ja sujautan johonkin siellä olevista pöntöistä muovia, biojätettä, kartonkia tai muuta yhdyskuntajätettä.  Silloin on kai selvää, että ymmärrän jotain kiertotaloudesta.

Ymmärrän jotain myös teollisuuden tuhansista ja tuhansista jätetonneista. Tämä ei kuitenkaan vaikuta omaan kierrätysintooni tai saa minua ylenkatsomaan kanssakulkijoiden intoa yhdyskuntajätteeseen. Kierrätysasteen nostamisessa riittää hommaa meille kaikille.

Risto Saarinen
puheenjohtaja
Jätehuoltoyhdistys

________________________________________________________________________________________

Ilmoittautuminen vuoden 2019 Jätehuoltopäiville on avautunut.  Tule mukaan keskustelemaan ja kohtaamaan muita kentän ammattilaisia! Tapahtuma järjestetään 2.-3.10.2019 Tampereen Sokos Hotel Tornissa. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu 2.9. mennessä early bird -hintaan.

Ecomondo-messut 2019 – lähde mukaan 5.-7. marraskuuta!

Italian Riminissä vuosittain järjestettävät Ecomondo-messut ovat Välimeren alueen tärkein kiertotalouteen ja cleantechiin keskittyvä tapahtuma. Kansainvälinen tapahtuma tuo kaikki kiertotalouden sektorit yhteen.

Messuilla on näyttelypinta-alaa 113 000 neliötä ja näytteilleasettajia 1 250. Samanaikaisesti Ecomondo-messujen kanssa pidetään Key Energy -messut, jotka keskittyvät uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen.

Jätehuoltoyhdistyksen jäsenille on tarjolla räätälöity ja edullinen matkapaketti, joka sisältää lennot Helsinki–Bologna–Helsinki, kahden yön hotellimajoituksen aamiaisella, kuljetukset lentokentältä hotellille ja päinvastoin sekä kuljetukset hotellilta messuille ja takaisin, pääsyliput messuille sekä yritysvierailun Gruppo Heran biokaasulaitokselle. Lisäksi ryhmällemme järjestetään messujen puolesta lyhyt tervetuliais- ja esittelytilaisuus, minkä jälkeen aikaa on varattu vapaalle tutustumiselle messuihin.

Matkajärjestelyjä koordinoi Italian Trade Connections. Kyseessä ei ole ns. valmismatka vaan messujen tarjoama tutustumismatka. Adria Congrex (Rimini) hoitaa majoitus- ja lentovaraukset. Matkan hinta-arvio on 660€, mutta lopullinen hinta määräytyy matkan vahvistuessa elokuun loppuun mennessä. Tällöin myös maksu erääntyy maksettavaksi. Matka toteutuu, jos osallistujia on vähintään 10 henkilöä. Matkan peruuttamisessa noudatetaan lentoyhtiön ja hotellin peruutusehtoja.

Lataa ohjelma ja ilmoittaudu mukaan!

HUOM! Tänä vuonna sitovat ilmoittautumiset tarvitaan 23. elokuuta mennessä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Päivi Korjonen – Italian Trade Connections
E-mail: paivi.korjonen@italiantradeconnections.com
p. 045 6386130
Ilmoittautumislomake

MATKAN OHJELMA

Tiistai 5. marraskuuta
Lento Helsingistä Bolognaan
Tilauskuljetus hotelliin*.
Yritysvierailu: Rimini anaerobic digestion and composting plant
Vierailun jälkeen paluu hotellille. Ilta vapaa.
*lentoaikataulusta riippuen kuljetus voi olla kentältä hotellille tai suoraan vierailukohteeseen, jonka jälkeen kuljetus hotellille

Keskiviikko 6. marraskuuta
Aamulla tilauskuljetus messuille 
Messujen tervetulotoivotus ja lyhyt esittely messuista
Vapaata tutustumista messuihin
Paluu hotellille ja ilta vapaa

Torstai 7. marraskuuta
Kuljetus Bolognan lentokentälle ja paluulento Suomeen

Kutsu: Jätehuollon seminaari Venäjän kaupallisessa edustustossa 27.5.

Venäjän kaupallinen edustusto Suomessa, Krasnodarin alueen kehityssvirasto ja julkinen organisaatio ”Business Russia” järjestävät 27.-29. tuokokuuta 2019 Krasnodarin alueen yritysten delegaation vierailun Suomeen.

Matkan tarkoitus on tutustua suomalaiseen kiertotalouteen ja jätehuollon osaamiseen ja teknologiaan. Alueen yritykset esittelevat investointimahdollisuuksia ja yhteistyön vaihtoehtoja.

JHY:n jäsenet ja jäsenyhteisöjen edustajat on toivotettu tervetulleiksi 27.5. järjestettävään jätehuollon seminaariin, joka järjestetään Venäjän kaupallisessa edustustossa (Tehtaankatu 1C, Helsinki) klo 9-12.

Huomioithan, että tapahtumaan tulee ilmoittautua viimeistään 24.5.2019.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: rusfintrade@yandex.ru

Liite: Kutsu

Tervetuloa kevätkokoukseen

Kevätkokous pidetään 14.5. kello 17 alkaen Oulussa, Circ Day Seminarin yhteydessä Oulun Teatterin Pikisalissa (Kaarlenväylä 2, 90015 Oulu). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokoukseen osallistuminen on maksutonta.

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan lausunnot
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Talousarvion muutos 2019
 8. Muut asiat

Lataa tästä kokousasiakirjat:

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2018

Esityslistan kohta 7: Talousarvion muutos

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

Toiminnantarkastajan kertomus vuodelta 2018

Budjetin yleiskatsausehdotus kevätkokoukselle

 

 

Opintomatka Itävaltaan 4.–6.4.2019 – ilmoittaudu heti!

Matkan teemana muovijätteiden kierrätys

Jätehuoltoyhdistys ry järjestää yhdessä FinDera Consultingin kanssa muovijätteiden
kierrätysratkaisuihin keskittyvän tutustumismatkan Itävaltaan. Fokuksessa ovat muovijätteiden
lajittelu ja uudet kierrätysteknologiat.

Matka toteutetaan 4.- 6.4.2019. Matkan aikana tutustumme kiinnostaviin yrityksiin ja
asiantuntijoihin, joilta kuulemme uusista tehokkaista toimintatavoista ja teknologioista sekä
haasteista ja mahdollisuuksista. Samalla verkostoidumme sekä kansainvälisten että matkalle
lähtevien kotimaisten toimijoiden kanssa.

Matkan painopiste on tutustuminen käytännönläheisiin malliesimerkkeihin. Matka on mainio
tilaisuus laajentaa omia näkemyksiä ja kontaktiverkostoja.

Matkaohjelma ja peruutusehdot

Huom! Ilmoitathan jo 7.2.2019 mennessä, jos olet halukas lähtemään mukaan. Matkan lopullinen hinta vahvistuu sen jälkeen, ja sitovat ilmoittautumiset ja vahvistus osallistumisesta matkaan tarvitaan 22.2.2019 mennessä. 

Matkajärjestelyt

Matka tarjotaan räätälöitynä pakettiratkaisuna sisältäen lennot (Helsinki–Wien–Helsinki),
hotelliyöpymiset (3-4 tähden, 1hh), siirtymiset Itävallassa omalla bussilla, ohjelman sekä asiantuntijan
opastuksen ja tulkkauksen matkan aikana. Ruokailut omakustanteisesti lukuunottamatta Jätehuoltoyhdistyksen jäsenilleen tarjoamaa illallista.

Liittymälennot Helsinkiin/Helsingistä järjestetään tarvittaessa (erikseen ilmoitettava, lisähinta).
Matkaoppaana ja toteuttajana toimii ekonomi Martin Brandt, joka on työuransa aikana järjestänyt
suomalaisyrityksille, -kunnille sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioille lukuisia energia- ja
ympäristöratkaisuihin liittyviä opintomatkoja Saksaan.

Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen

Osallistumismaksu tulee olemaan noin 1 120 euroa + alv 67,50 (24 %) /henkilö. Lopullinen hinta varmistuu osallistujamäärän mukaan – siksi alustavat mutta kohtuullisen varmat ilmoittautumiset ovat tarpeen 7.2. mennessä, minkä jälkeen osallistujille kerrotaan lopullinen hinta. Vahvistus osallistumisesta ja/tai sitovat ilmoittautumiset tarvitaan 22.2.2019 mennessäm ja matka laskutetaan ilmoittautumisajankohdan päätyttyä.

Matkalle mahtuu mukaan 15–25 henkilöä, ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset ottaa vastaan Jätehuoltoyhdistyksen sihteeri Hanna Tukiainen, sihteeri.jatehuoltoyhdistys@gmail.com

Lisätietoja antaa matkanjohtaja Martin Brandt, martin.brandt@findera.fi, puh. 050 336 3233

Circ Day Seminar 14.5.2019 Oulussa

Jätehuollon kevätpäivä on nyt Circ Day Seminar. Jätehuoltoyhdistys ry järjestää Circ Day Seminarin Industry Summitin yhteydessä  Oulun Teatterin Pikisalissa, 1. krs. Seminaarin moderaattorina toimii Johanna Alakerttula.

Ohjelma:

10.15 Kahvi ja verkostoitumista
10.30

Avaussanat
Risto Saarinen, Jätehuoltoyhdistys ry

10.40 Paperit uusiokäyttöön – keräyksen haasteet ja mahdollisuudet 
Lauri Törrö, Flexo Nordic
11.00 Circular Economy in the Italian building sector,
Giorgio Bressi, ANPAR (English)
11.20 Fundu & Nordea, yhdessä enemmän – Pk-yritysten uudet rahoitusvaihtoehdot
Tero Fordell, Fundu & Sami Heikkilä, Nordea
 
 
At the main stage: Climate change challenge panel 11.45 – 12.15 (Eng)
 
12.15

Lounas ja verkostoitumista

13.00 Katsaus jätelainsäädännön tuleviin muutoksiin
Annukka Lagerstam, Asianajotoimisto Merkurius
13.30 Muovin rooli bio- ja kiertotaloudessa,
Katri Päivärinta, Pöyry
13.50 Hiilineutraali jätehuolto – roskaa vai ei? 
Minna Pirilä, Ramboll
14.10 Kahvi ja verkostoitumista
 
At the main stage: AI and impacts on businesses and sustainable industries tbc, Inma Martinez, Deep Science Ventures 15.00 – 15.45 (Eng)
 
15.50 Uusia Innovaatioita jäteveden käsittelyyn
Jaakko Pellinen, Owatec
16.10 Biokaasua ja biolannoitteita paikallisesti
Kimmo Niskanen, Eneferm
16.30 Kestävä teollisuus ja maanviljely tulevaisuuden viljelyteknologian avulla
Henri Laine, Redono
16.50 Yhteenveto
Johanna Alakerttula, JHY
17.00
Jätehuoltoyhdistyksen kevätkokous


 

-17.45 Verkostoitumista ja virvokkeita ison näyttämön näytteilleasettaja-alueella

18.00-21.00 Koko tapahtuman yhteinen iltatilaisuus Meet&Greet (2krs, ison näyttämön lämpiön näytteilleasettaja-alueella)

Lataa tästä ohjelma pdf-muodossa

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Industry Summitin sivuilta.