Tarjouskilpailu JHY:n viestinnän hoitamiseksi ja kehittämiseksi

Jätehuoltoyhdistys ry järjestää tarjouskilpailun viestintänsä hoitamiseksi ja kehittämiseksi.

Hankinnan tavoitteena on löytää toimija tai toimijat tuottamaan yhdistyksen tiedottajan palvelut, joita ovat jäsenlehti sekä sähköiset ja muut viestintäpalvelut. Tavoitteena on laadukas ja asiantunteva sisältö, mahdollisimman laaja näkyvyys eri medioissa ja teknisesti mahdollisimman tehokkaat ja sujuvat järjestelmät ja järjestelyt yhdistyksen tavoitteiden toteuttamiseen.

Jätehuoltoyhdistys pyytää palveluntarjoajilta tarjousta yhdistyksen tiedottajan tehtävistä tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Myös osatarjoukset ovat mahdollisia.

Virallinen tarjouspyyntö toimintaohjeineen on ladattavissa alta:

Tarjouspyyntö: JHY:n tiedotus

Tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin on koostettu vastaukset ja ne voi pyytää lähettämällä sähköpostia otsikolla ”Jätehuoltoyhdistyksen tarjouspyyntö” osoitteeseen johanna.alakerttula@pirkanmaa.fi