Tervetuloa kevätkokoukseen

Jätehuoltoyhdistyksen kevätkokous pidetään Jätehuollon kevätpäivän yhteydessä 10.4. kello 14.00 Torniossa, Elämystehdas Lapparissa, osoitteessa Vesaisenkatu 1. Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

ESITYSLISTA:

 1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan lausunnot
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

Tilintarkastuskertomus

Toiminnantarkastuskertomus