Tervetuloa syyskokoukseen

Jätehuoltoyhdistyksen syyskokous järjestetään Jätehuoltopäivien yhteydessä Scandic Rosendahlissa Tampereella 3.10.2017 kello  17.30. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tule kuulemaan yhdistyksen suunnitelmista vuodelle 2018.

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätosvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
sekä muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

7. Valitaan toiminnantarkastaja, tilintarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja ja 
varatilintarkastaja
8. Päätetään kunniajäsenen kutsumisesta.

Talousarvioehdotus vuodelle 2018