Tervetuloa syyskokoukseen

Jätehuoltoyhdistyksen syyskokous järjestetään keskiviikkona 3.10.2018 kello 17.30 Jätehuoltopäivien yhteydessä Hilton Helsinki Kalastajatorpalla Helsingissä. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, muun muassa toimintasuunnitelma vuodelle 2019 sekä valitaan uudet jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle. Tervetuloa kokoukseen, vaikket osallistuisi Jätehuoltopäiville.

Esityslista:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätosvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
sekä muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

7. valitaan toiminnantarkastaja, tilintarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja ja 
varatilintarkastaja
8. muut asiat
9. kokouksen päättäminen