JHY on ISWAn kansallinen jäsen

ISWA eli International Solid Waste Association on vuonna 1970 perustettu voittoa tavoittelematon, ei-poliittinen järjestö, joka pyrkii edistämään kestävän kehityksen mukaista jätehuoltoa. Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuin. 

ISWA tarjoaa foorumin, jossa jätehuollon asiantuntijat ympäri maailmaa tapaavat ja voivat vaihtaa tietoja parhaista käytännöistä.

ISWAan kuuluu yksilöjäseniä, eritasoisia yritys- ja organisaatiojäseniä sekä 39 maa- eli kansallista jäsentä, joita voi olla yhdestä maasta vain yksi. Jätehuoltoyhdistys on Suomen kansallinen jäsen ISWAssa. Kansallisilla jäsenillä on äänioikeus vuosikokouksessa, joka hyväksyy budjetin, valitsee hallituksen jäsenet sekä hyväksyy kansallisisia jäseniä.

Toiminta

ISWA järjestää vuosittain kolmipäiväisen maailmankonferenssin, joka kerää yleensä yli 1 500 osallistujaa. Vuonna 2017 maailmankonferenssi järjestetään Baltimoressa, Yhdysvalloissa. Lisäksi ISWA järjestää runsaasti koulutustilaisuuksia suppeammista aiheista.

Keskeinen osa ISWA:n toimintaa ovat työryhmät: oma työryhmänsä on esimerkiksi biojätteenkäsittelylle, vaarallisen jätteen käsittelylle, ilmastonmuutokselle, jätehuollon viestinnälle, kaatopaikkajätteelle ja lakiasioille.

ISWAn työryhmät ovat erinomainen tapa osallistua aktiivisesti ISWAn toimintaan, ja sitä kautta jäsenyydestä saa myös parhaan hyödyn. Jos haluat osallistua jonkin ISWA:n työryhmän toimintaan Jätehuoltoyhdistyksen edustajana, ota yhteyttä  puheenjohtaja Tuuli Myllymaahan, tuuli.myllymaa@ymparisto.fi

Julkaisut

ISWA julkaisee kahta korkeatasoista lehteä: Waste Management World sisältää kansantajuisia asiantuntija-artikkeleita ja Waste Management & Research on tieteellinen, korkean julkaisukynnyksen julkaisu. Lisäksi ISWA julkaisee nettisivuillaan valtavasti hyödyllistä materiaalia, raportteja ja artikkeleja.

ISWA

ISWA Newsletter

Suljetaan kaatopaikat  -kampanja

Dumpsite Roadmap Report

Global Waste Management Outlook

Wasted Health -raportti