Jätehuoltoyhdistys ry yhdistää ammattilaiset 

Jätehuoltoyhdistys on kaikille jätehuollossa ja sitä sivuavissa tehtävissä toimiville henkilöille ja yhteisöille avoin ammatillinen ja aatteellinen yhteisjärjestö. Yhdistys edistää jätehuollon tuntemusta, jätteen asianmukaista käsittelyä ja jätteen hyötykäyttöä Suomessa. Yhdistykseen voi kuulua henkilö- ja yhteisöjäseniä.
 

Yhdistyksen perustivat vuonna 1987 valtion, kuntien, teollisuuden, jätehuoltoalan yrittäjien ja konsulttien, tutkimus- ja koulutuslaitosten sekä kansalaisjärjestöjen edustajat.

Ympäristönhoito ja -suojelu vaativat eri tahojen tiivistä vuorovaikutusta. Jätehuoltoyhdistys pyrkii laajaan yhteistyöhön ympäristöalan viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Yhdistyksen säännöt

Toimintasuunnitelma 2019

Rekisteriseloste

Liity jäseneksi