Toimintasuunnitelma 2019

Yleiset tavoitteet

Yhdistyksen toiminnan painopisteitä ovat tiedonvälitys
jäsenistölle ja laajemmalle yleisölle jäte- ja kiertotalousalan
uusimmista tiedoista ja sen kehityksestä:

 • valtakunnallisten jätehuoltopäivien järjestäminen ja
  säilyttäminen jäte-/kiertotalousalan ykköstapahtumana
 • alueellisen kevätpäivän toteuttaminen
 • opintomatkan järjestäminen sekä
 • alan opiskelijoiden tukeminen.
 • Lisäksi toimintavuoden 2019 aikana tavoitteena on kehittää yhdistyksen kansallista viestintää eri medioissa.

Jätehuoltopäivät 2019

33. valtakunnalliset Jätehuoltopäivät Tampere 3.-4.10.2019

Kevätkokous 2019

huhtikuussa 2019; alustavina paikkaehdotuksina kännykällä toimiva
automaattinen jäteasema Vuores/Tampere, GlobeHope,
Kiertoympäristöpalvelut Oy tai Romu-Keinäsen toimipiste.

Kevätpäivät 2019

Paikkana alustavasti Oulu tai Levi, mahdollisesti yhteistyössä Pidä Lappi
Siistinä ry:n kanssa

Opintomatka 2019

Ostopalveluna; teemahahmotelmia landfill mining ja muovit, lajittelulaitokset
ja paikallishallinto, kohdevaihtoehtoja Ranska/Saksa, Sveitsi, Itävalta.

Stipendit

Jatkuva avoin haku jätealaan liittyville opinnäytetöille; stipendejä myönnetään budjetin ja hallituksen päätösten mukaisesti.

Tiedotustoiminta

 • JätePlus-jäsenlehti ilmestyy 4 kertaa
 • Sähköinen jäsenkirje ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa
 • ISWAn kansainvälisten asioiden tiedottaminen Jätehuoltoyhdistyksen
  www-sivuilla (ISWA newsletter)
 • Ulkoinen tiedotus hoidetaan internet-sivujen avulla ja tarvittaessa
  lehdistötiedottein. JHY:n www-sivuja ovat www.jatehuoltoyhdistys.fi;
  www.jatehuoltopaivat.fi, www.jateplus.fi
 • Käytössä Jätehuoltoyhdistyksen Twitter-tili ja FaceBook-tili, joissa mainostetaan Jätehuoltopäiviä ja viestitään ajankohtaisista jätealan aiheista

Yhteistyö ja kansainvälinen toiminta

 • Tiedotusyhteistyö Uusiouutisten kanssa
 • Edustus ympäristöministeriön koordinoimassa Jätealan
  strategisessa yhteistyöryhmässä
 • Yhdistys suunnittelee ISWAn kansallisen jäsenyyden
  vaihtamista tavanomaiseen organisaatiojäsenyyteen. Jollekin
  toiselle organisaatiolle saattaisi olla enemmän hyötyä
  kansallisesta jäsenyydestä ja muutos toisi myös vähäisiä
  kustannussäästöjä.