Toimintasuunnitelma 2018

Yhdistyksen painopisteinä ovat valtakunnallisten jätehuoltopäivien, kevätpäivän ja jäsenmatkan järjestäminen. Lisäksi ISWAn kansallinen jäsenyys tuo mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön.

Yhdistyksen 31. toimintavuoden painopisteitä ovat:


 • jätehuoltopäivien kehittäminen niin, että tapahtuma säilyy alan ykköstapahtumana,
 • yhdistyksen näkyvyyden lisääminen ja toiminnan tunnetuksi tekeminen, alueellisen toiminnan järjestäminen ja
 • taloudellisen tuen ja asiantuntemuksen tarjoaminen alan tilaisuuksiin (ml. opiskelijajärjestöjen tilaisuudet).

Koulutus- ja jäsentoiminta

Yhdistyksen koulutustoiminnan tavoitteena on välittää jäsenistölle alan uusinta tietoa ja laajemmalle yleisölle tietoa jätealasta ja sen kehityksestä.

Tapahtumia 2018

 • 32. valtakunnalliset Jätehuoltopäivät Helsinki Kalastajatorppa 3.-4.10.2018
 • Kevätkokous huhtikuussa 2018; alustava ehdotus Tornio, mm. Tornion kiertotalouskylä. Yhdistetään alueellinen tilaisuus kevätkokouksen yhteyteen, noin puolitoistapäiväinen kokonaisuus, yhteistyö Pidä Lappi Siistinä ry:n kanssa
 • Opintomatka toukokuussa 2018, teemana alustavasti kiertotalouskylät (kohdevaihtoehtoina esim. Ranska/Saksa, Italia (pohj.), Sveitsi, Itävalta tai Pietari)

Stipendit

Jatkuva avoin haku jätealaan liittyville opinnäytetöille; stipendejä myönnetään budjetin ja hallituksen päätösten mukaisesti.

Tiedotus

 • JätePlus-jäsenlehti ilmestyy 4 kertaa
 • Sähköinen jäsenkirje ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa
 • ISWAn kautta saatavien kansainvälisten asioiden tiedottaminen Jätehuoltoyhdistyksen www-sivuilla (ISWA newsletter)
 • Ulkoinen tiedotus hoidetaan internet-sivujen avulla ja tarvittaessa lehdistötiedottein. JHY:n www-sivuja ovat www.jatehuoltoyhdistys.fi; www.jatehuoltopaivat.fi
 • Perustetaan ja otetaan käyttöön Jätehuoltoyhdistyksen Twitter-tili, jossa mainostetaan Jätehuoltopäiviä

Yhteistyö ja kansainvälinen toiminta

 • Yhdistys jatkaa tapahtumakoordinointia Lappeenrannan teknisen yliopiston ja Suomen Kiertovoima KIVOn kanssa sekä tiedotusyhteistyötä Uusiouutisten ja Ympäristö ja Terveys -lehden kanssa entiseen tapaan
 • yhdistys jatkaa edustustaan Jätealan strategisessa yhteistyöryhmässä
 • yhdistys on ISWAn kansallinen jäsen ja pyrkii jatkuvasti kehittämään uusia keinoja, joilla jäsenet voisivat hyödyntää jäsenyyttä ja jäsenyys hyödyttäisi myös kansallisesti. Yhdistys voi sponsoroida opiskelijoiden osallistumista ISWA-tilaisuuksiin.