MVR (Mechanical Vapour Recompression)

MVR (Mechanical Vapour Recompression) -tekniikkaan perustuva haihdutuslaitteistomme on rakennettu siirrettävään merikonttiin. MVR-haihduttimissa höyry kompressoidaan puhaltimella tai kompressorilla korkeampaan lämpötilaan ja paineeseen. Tätä kompressoitua höyryä käytetään energianlähteenä suorahöyryn asemesta. MVR-tekniikan ansiosta energiankulutuksessa säästetään suorahöyryyn verrattuna jopa 95 %. MVR-haihdutinta käyttävän teollista jätevettä käsittelevän laitoksen normaali energiankulutus on 10- 15 Wh/kg vettä, ja joissakin tapauksissa vielä vähäisempi.