Pulsed Corona Discharge (PCD)

PCD-vedenpuhdistusmenetelmä perustuu sähköpurkaukseen (pulsed corona discharge), joka muodostaa vesipisaroiden pinnalle hydroksyyliradikaaleja (OH), happiatomeja (O) ja otsonia (O3). Nämä molekyylit ja atomit tunnetaan voimakkaina hapettimina, jotka reagoivat helposti veden epäpuhtauksien kanssa. Uusi PCD-puhdistuslaitteisto on vähintään kolme kertaa energiatehokkaampi kuin muut kehittyneet hapetusmenetelmät. Hapettumisen seurauksena orgaaniset aineet kuten humusaineet, torjunta-aineet, lääkejäämät, steroidit ja hormonit hajoavat kokonaan vedeksi ja hiilidioksidiksi tai muuttuvat vähemmän haitallisiksi aineiksi. Epäorgaaniset aineet kuten metallit puolestaan muuttuvat hapettumisen seurauksena veteen liukenemattomaksi, jolloin ne on helppo poistaa vedestä suodattamalla tai saostamalla. Hapettaminen vähentää tehokkaasti myös vedessä eläviä mikrobeja.