SHS-kuivuri

SHS-kuivurin tekniikka perustuu tulistetun höyryn (SHS, Superheated steam) käyttöön kuivauksessa. Tulistetulla höyryllä lämmitetään kuivattava neste tai liete kiehumispisteeseen, jolloin tuotteesta saadaan haihtumaan vettä. Menetelmä eroaa suorailmakuivurista siinä, että kuumennettu ilma ei ole suorassa kontaktissa kuivattavaan lietteeseen, vaan lämpö siirretään lämmönvaihtimella kuivurissa kiertävään höyryyn. Lopputuote on hygieenistä, rakeista ja helposti käsiteltävää.